Aktuality

Návrh Dodatku č. 1 k VZN 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 08.10.2018

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Utorok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Streda:

08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Štvrtok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Piatok:

08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019