Aktuality

Voľby do NR SR v roku 2020- doručenie žiadosti o voľbu poštou

 22.10.2019


Žiadosti o voľbu poštou voliča s trvalým pobytom na území obce Bajerovce, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky podľa § 60 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "volebný zákon") môžte zasielať elektronicky na emailovú adresu:

obec@bajerovce.sk; poštová adresa Obecný úrad Bajerovce 114, 082 73  Šar. Dravce.

Odkaz na stránku Ministerstva vnútra SR o voľbách do Národnej rady SR 2020:  https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Informácia - Návrh VZN na pripomienkovanie
11 / 11 / 2019

Informácia - Návrh VZN na pripomienkovanie

Vážení občania, informujeme Vás, že v časti Úradná tabuľa sú zverejnené návrhy na Všeobecne záväzné nariadenia na pripomienkovanie a to: VZN obce Bajerovce o organizácii miestneho referenda č. 1/2019, VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Bajerovce č. 2/2019 a Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrhy a pripomienky je možné podať písomnou formou na Obecný úrad Bajerovce alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu: obec@bajerovce.sk.


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Utorok: nestránkový deň
Streda:

08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Štvrtok: nestránkový deň
Piatok:

08:00 - 12:00   

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019