Aktuality

Oznámenie poplatníka - komunálny odpad

 02.01.2017


Vážení občania,

týmto Vás informujeme, že Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka - platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v roku 2017 bude podávať na Obecný úrad v Bajerovciach len v prípade zmeny poplatníka alebo zmeny členov spoločnej domácnosti, za ktoré poplatník prevzal plnenie povinností.

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka a taktiež Žiadosť o zníženie poplatku spolu s potrebnými dokladmi je treba doručiť na Obecný úrad v Bajerovciach do 31. 1. 2017 osobne alebo poštou.

Tlačivo Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka a Žiadosť o zníženie poplatku je dostupné na našej webovej stránke v časti Ako vybaviť - Dane a poplatky.

08 / 06 / 2017

Srdečne všetkých pozývame na 22. ročník Rusínskeho festivalu v obci Bajerovce. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú 22. ročník Rusínskeho festivalu v Bajerovciach finančne podporiť. V prípade, že sa tak rozhodnete, kontaktujte nás na tel. čísle 051/4597336 alebo svoj dar môžete zaslať na číslo účtu IBAN: SK74 0200 0000 0000 0682 5572.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Utorok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Streda:

08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Štvrtok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Piatok:

08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2017