Aktuality

Oznámenie poplatníka - komunálny odpad a miestne dane

 04.01.2018

Vážení občania,

týmto Vás informujeme, že Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka- platenia miestneho poplatku za kumunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v roku 2018 bude podávať na Obecnom úrade v Bajerovciach len v prípade zmeny poplatníka alebo zmeny členov spoločnej domácnosti, za ktoré poplatník prevzal plnenie povinností.

Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka a taktiež Žiadosť o zníženie poplatku spolu s potrebnými dokladmi je treba doručiť na Obecný úrad v Bajerovciach do 31. januára 2018 osobne alebo poštou.

Tlačivo Oznámenie o prevzatí plnenia povinností poplatníka a Žiadosť o zníženie poplatku je dostupné na našej webovej stránke v časti Ako vybaviť - Dane a poplatky alebo na Obecnom úrade v Bajerovciach.

Zároveň upozorňujeme, že ak došlo k zmenám čo sa týka vzniku a zániku daňovej povinnosti pri dani z nehnuteľností a dani za psa na rok 2018 je povinnosťou daňovníka tieto zmeny oznámiť formou podania priznania k dani z nehnuteľnosti a dani za psa do 31. januára 2018.

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Utorok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Streda:

08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Štvrtok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Piatok:

08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2019