Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
33.58 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
118.88 €
Zemné výkopové práce (cintorín) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
97.20 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
22.37 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Stravovanie zamestnancov 82020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
137.60 €
Zásobníky na utierky, utierky do DS; kancelárske potreby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TOP OFFOCE s.r.o.
73.14 €
Elektrická energia KD, VO, HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
158.00 €
Elektrická energia DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
23.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
361.86 €
Rekonštrukcia parkoviska pri Dome smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
420.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 8/2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Nájom nákl. motor. vozidla Avia-prevoz betónu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Obec Torysa
39.10 €
Bezpečnostný systém v obci Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MK hlas, s.r.o.
6888.86 €
Suchý betón, kari sieť, nájomné vibračná lišta-vstup DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
415.31 €
Dodávka betónu-rekonštrukcia parkoviska pri Dome smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LIBET, s.r.o.
68.40 €
Betón dovoz s čerpadlom-rekonštrukcia parkoviska pri Dome smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: NOVSTAV SL s.r.o.
1585.20 €
Stavebné práce-rekonštrukcia parkoviska pri Dome smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
1419.00 €
Stravovanie zamestnancov 72020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
208.00 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
33.58 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
174.36 €
Geotextília, PVC flexodrenáž k domu smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
13.96 €
Obrubníky cestné a chodníkové, tvárnice Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prefa Orlov s.r.o.
860.81 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
21.26 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
337.02 €
Elektrická energia KD, VO, HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
158.00 €
Elektrická energia DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
23.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Projektová dokumentácia stavby Bajerovce-obecný vodovod Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS
8035.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 7/2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Zemné a výkopové práce, úprava terénu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EUROKOP s.r.o.
184.80 €
Servis, STK, EK Škoda Fábia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.
336.10 €
Oprava PPS-12, r. v. 2002 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.
852.00 €
Oprava PPS-12, r. v. 1969 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.
870.00 €
Odber lomového kameňa Vyšný Slavkov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: VS Stones, s.r.o.
137.40 €
Členský príspevok RZ ZMOS r. 2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
19.40 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
236.96 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
33.58 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
531.53 €
Príspevok na spoločný úrad III. štvrťrok 2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
200.75 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
19.00 €
Dodanie plechového profilu PL2 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: INTERKOV STEEL, s.r.o.
308.16 €
Stravovanie zamestnancov 62020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
204.80 €
Elektrická energia KD, VO, HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
158.00 €
Elektrická energia DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
23.00 €
Materiál-lepidlo mamut Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
21.34 €
Zemné výkopové práce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
372.60 €
Kancelársky stôl Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Križalkovič Róbert
380.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 6/2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Poradca 2021 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
72.00 €
Archívne škatule, spis. obaly a iný kanc. materiál Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
43.85 €
Stravovanie zamestnancov 52020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
140.80 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
19.65 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
33.58 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
303.05 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Elektrická energia KD, VO, HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
158.00 €
Elektrická energia DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
23.00 €
Výroba šatníkových skríň-DHZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Fáber
695.00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
412.12 €
Rekonštrukcia oplotenia cintorína Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
596.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
352.92 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
87.18 €
Materiálno-technické zabezpečenie DHZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN s.r.o.
577.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu Dom smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEOGRAF LIPANY s.r.o.
200.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 5/2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Zabezpečenie dodávky potravín Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: 4RAWER SR, s.r.o.
350.00 €
Odvoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
25.60 €
Vývoz obsahu žúmp z domácností Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
74.00 €
Ochranné prostriedky-rúška a rukavice Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Nadežda Palgutová ŠVADLENKA
250.00 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
332.04 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
33.58 €
Stravovanie zamestnancov 42020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
73.60 €
Hasičské prilby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Miloš Kavalír
542.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
19.00 €
Elektrická energia KD, VO, HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
158.00 €
Elektrická energia DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
23.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
351.90 €
Zber a odvoz použitého oleja 4/2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AWYN, s.r.o.
24.00 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
34.81 €
Dezinfekcia verejných priestranstiev a budov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PETINA Ingrid Lineková
38.00 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
470.72 €
Príspevok na spoločný úrad II. štvrťrok 2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
200.75 €
Stravovanie zamestnancov 32020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
92.80 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
20.80 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Elektrická energia DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
23.00 €
Elektrická energia KD, VO, HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
158.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
339.82 €
Zber a odvoz použitého oleja 3/2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Inštalácia program. vybavenia 2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
12.00 €
Odhŕňanie snehu v zimnom období Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Kormoš - Bajano
825.00 €
Potvrdenie CRE Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovenská komora exekútorov
6.60 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
33.58 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
571.57 €
Stravovanie zamestnancov 22020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
153.60 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
35.75 €
Vypracovanie ŽoNFP-výzva HUSKROUA Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Gemini Group, s.r.o.
1080.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
28.00 €
Elektrická energia KD, VO, HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
158.00 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
347.22 €
Elektrická energia DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
23.00 €
Práce so strojmi Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BAJER AGRO spol. s r. o.
1393.14 €
Tlačivá-potvrdenia o TP, prihlasovacie lístky na TP Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Centrum polygrafických služieb
20.92 €
Zber a odvoz použitého oleja 2/2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Účtovné súvzťažnosti 2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
33.00 €
Zriadenie služby Gpon - kultúrny dom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Martin Kandráč
55.00 €
Realizácia práci pri Dome smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
4504.00 €
Realizácia prác Rekonštrukcia cesty k DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
3140.00 €
Vypracovanie bilancie skrývky humus. horizontu pri stavbe "Bajerovce-obecný vodovod" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Bibiána Mrázová
148.07 €
Update program. vybavenia 2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
169.92 €
Inštalácia programu MZDY 2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
12.00 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
33.58 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
674.89 €
Vývoz TKO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
119.16 €
Vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
350.00 €
Stravovanie zamestnancov 12020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
121.60 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
27.96 €
Elektrická energia DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
23.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Elektrická energia KD, VO, HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
158.00 €
Poplatok-autorská licencia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SOZA
20.40 €
Vŕtne práce pri MK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vŕtanie studní Peter Falat
994.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 1/2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Príspevok na spoločný úrad I. štvrťrok 2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
200.75 €
Materiál-hasičská zbrojnica Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
500.70 €
Znalecký posudok (priestory KD) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Milan Gardoš
300.00 €
Update pragramu MZDY r. 2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
54.96 €
Prístup k online službe evidencia odpadov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
22.80 €
Členský príspevok ZOHT r. 2020 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
294.00 €
Oprava a materiál vozidla Škoda Fábia SB402BJ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Stanislav Bujňaček-AUTOSERVIS SB
127.40 €
Práce na realizácii stavby Dom smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
57941.08 €
Vyúčtovanie el. energie DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
25.70 €
Vyúčtovanie el. energie KD,VO,HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
266.52 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.07 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
517.87 €
Stravovanie zamestnancov 122019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
102.00 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.07 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
462.09 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
24.50 €
Odohranie umeleckého predstavenia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Poddukelský umelecký ľudový súbor
735.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 12/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Telefónne poplatky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
26.12 €
Výkon na úseku ochrany prírody a krajiny Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
4.82 €
Melioračná doska (MK) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Prefa Orlov s.r.o.
462.00 €
Stavebný dozor - Dom smútku 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mikuláš Maník-AGENTÚRA MM, s.r.o.
510.00 €
Práce na realizácii stavby Dom smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
9275.29 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.07 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
314.83 €
Servis a údržba motorového vozidla Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.
298.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Odvoz VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
24.00 €
Vývoz obsahu žúmp z domácností Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
74.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
309.09 €
Stravovanie zamestnancov 112019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
144.00 €
Projekt: Obnova a udržiavanie ľudových tradícií Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Valalská voda
2440.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 11/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Odvoz VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
103.72 €
Kancelárske potreby, informačné tabule Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
148.94 €
Vypracovanie PD Cyklotrasa Bajerovce časť Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SAPAN s.r.o.
3350.00 €
Práce na realizácii stavby Dom smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
14857.79 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.07 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
230.58 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
22.95 €
Overenie ÚZ a VS za rok 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Elektrická energia KD, VO, HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
146.00 €
Elektrická energia DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
25.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.28 €
Revízia -el. prípojka hasičská zbrojnica, bleskozvod Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Marián Šiška - EL-ZZ SERVIS
90.00 €
Bleskozvodné práce Hasičská zbrojnica Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LADISLAV URBAN
240.00 €
Stravovanie zamestnancov 102019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
159.00 €
Zemné výkopové práce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
162.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
335.60 €
Spracovanie žiadosti o dotáciu: Zavedenie zberu BRO v obci Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
250.00 €
Bleskozvod HZ - materiál Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ELEKTRO ALICA s.r.o.
201.36 €
Zber a odvoz použitého oleja 10/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Beton-obrubníky HZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LIBET, s.r.o.
74.66 €
Rekonštrukcia chodníka Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
4920.00 €
Rozšírenie parkovacích miest (cintorín) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
4980.00 €
Práce na realizácii stavby Dom smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
15887.26 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
127.25 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
32.82 €
Príspevok na spoločný úrad IV. štvrťrok 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
213.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
24.12 €
Obrubníky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
32.40 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.39 €
Elektrická energia DS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
25.00 €
Elektrická energia KD a VO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
121.00 €
Stravovanie zamestnancov 92019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
114.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
343.68 €
Zber a odvoz použitého oleja 9/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Vypracovanie Následnej monitorovacej správy č. 3 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AK Prešov spol. s r. o.
150.00 €
Náklady "Deň samosprávy" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
23.34 €
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Disig, a.s.
100.80 €
Výroba a montáž fólií (altánok) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BAMIDA s.r.o.
497.16 €
Plastové dvere + montáž Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Jozef IŠTOŇA
1660.00 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
101.51 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
33.95 €
Prekládka VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
152.77 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Elektrická energia KD a VO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
121.00 €
Pripájací poplatok-hl. istič stavba Hasičská zbrojnica Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
194.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
333.77 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
19.00 €
Stravovanie zamestnancov 82019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
129.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 8/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Poskytnutie zdravotníckej služby-24. roč. rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Zdravotné služby DLK, s.r.o.
100.50 €
Dodanie-konferenčný stôl Economic II (22 ks) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: bajex s.r.o.
1833.60 €
Čistenie komínov KD Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Dávid Karaffa - DaKa-KOM
36.00 €
Práce na realizácii stavby Dom smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
17019.67 €
Zemné výkopové práce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
275.40 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
110.41 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
44.17 €
Materiálno-technické zabezpečenie DHZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN s.r.o.
2549.55 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
22.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
35.05 €
Ochranné prostriedky-hasičské rukavice Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Velebný&Fam s.r.o.
360.00 €
Stravovanie zamestnancov 72019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
150.00 €
Elektrická energia KD a VO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
121.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
495.36 €
Vystúpenie na 24. ročníku rus. festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Tvoriví umelci Šariša, združenie
140.00 €
Vystúpenie-program Pid Miškovym verchom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Tvoriví umelci Šariša, združenie
400.00 €
Prenájom mobilných WC - festival Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SPIS EXCELLENT GROUP s.r.o.
110.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 7/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Ozvučenie podujatia Pid Miškovym verchom 28.7.2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RODU s.r.o.
150.00 €
Vystúpenie-program Pid Miškovym verchom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Šambriňci
150.00 €
Vystúpenie na 24. ročníku rus. festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Šambriňci
100.00 €
Prenájom drevených stánkov-festival Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
12.00 €
Stavebné práce na stavbe-Hasičská zbrojnica Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Albín Angelovič
18845.06 €
Predaj nádoby KUKA 110l Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
450.00 €
Psychologické vyšetrenie vodiča-dobrovoľný hasič Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Psychosociálne centrum s.r.o.
80.00 €
Príspevok na spoločný úrad III. štvrťrok 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
213.00 €
Rekonštrukcia MK-odvodňovacie žľaby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
2750.00 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.07 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
113.68 €
Náklady na VO vypracovanie GP cyklotrasa Eurovelo 11 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
50.00 €
Náklady na VO zákazka - vypracovanie PD na staveb. povolenie cyklotrasa Eurovelo 11 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
83.33 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
22.46 €
Pripájací poplatok-hl. istič stavba Dom smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
194.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Elektrická energia KD a VO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
121.00 €
Ihličnaté orezy Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PIL-TEL, s.r.o.
288.00 €
Stravovanie zamestnancov 62019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
154.00 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie_ "Kultúrno-športový areál Bajerovce-stavebné úpravy" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
300.00 €
Betón. odvodňovacie žľaby-Rekonštrukcia MK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
1741.88 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
333.52 €
Zber a odvoz použitého oleja 6/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
10.33 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
269.63 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.07 €
Prenájom nákladného motorového vozidla Ávia-prevoz šatstva a pneumatík Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Obec Torysa
29.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Kultúrno-športový areál Bajerovce-stavebné úpravy Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SAPAN s.r.o.
500.00 €
Betón-hasičská zbrojnica Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LIBET, s.r.o.
1202.86 €
Betonáž-hasičská zbrojnica Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Adrián Bekeč
1056.00 €
Vývoz objemného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
30.33 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
5.50 €
Stravovanie zamestnancov 52019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
123.20 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
121.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Vypracovanie auditu pracoviska Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Zdravotné služby DLK, s.r.o.
204.00 €
Motorový krovinorez STIHL FS 240 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mrug Ján ml.
581.30 €
Stavebné práce na stavbe-Hasičská zbrojnica Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Albín Angelovič
18000.00 €
Spltáka-telefón Motorola One Lite Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: O2 Slovakia , s.r.o.
2.00 €
Vypracovanie stratégie MAS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Miestna akčná skupina HORNÁ TORYSA, o.z.
142.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
318.91 €
Zber a odvoz použitého oleja 5/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Odvoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
24.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Poplatok za potvrdenie - vyúčtovanie zálohy Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovenská komora exekútorov
6.20 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
299.06 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.07 €
Realizačná projektová dokumentácia stavby Dom smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mikuláš Maník-AGENTÚRA MM, s.r.o.
1920.00 €
Stravovanie zamestnancov 42019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
86.80 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Elektrická energia KD a VO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
121.00 €
Kancelárske potreby a kopírovanie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
79.20 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
318.52 €
Príspevok na spoločný úrad II. štvrťrok 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
177.50 €
Zber a odvoz použitého oleja 4/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Vyhotovenie GP na určenie vlastníckych práv k pozemku p.č. 511/7 v k.ú. Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEODUS, s.r.o.
270.00 €
Vyhotovenie GP na určenie vlastníckych práv k pozemkom p.č. 511/6, 544/2 v k.ú. Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEODUS, s.r.o.
1250.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
462.42 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.07 €
Stravovanie zamestnancov 32019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
109.20 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Členský príspevok ZOHT r. 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
85.20 €
Elektrická energia KD a VO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
121.00 €
Zabezpečenie VO zákazky Hasičská zbrojnica Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
250.00 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bajano s. r. o.
550.00 €
Vložné za delegáta na 30. snem ZMOS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
100.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
333.66 €
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu podpory umenia 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
480.00 €
Fixné náklady BRO, PZP,havarijné poistenie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
32.84 €
Zber a odvoz použitého oleja 3/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Zošívačka Plus Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SPONKA SK, s.r.o.
12.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.61 €
Vyúčtovanie zálohovej faktúry Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
32.90 €
Výroba a montáž dreveného stola do altánku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Križalkovič Róbert
250.00 €
Vývoz obsahu žúmp-domácnosti Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
55.00 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
590.48 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.07 €
Stravovanie zamestnancov 22019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
128.80 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
321.88 €
Prenájom nákladného motorového vozidla Ávia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Obec Torysa
25.30 €
Oprava motorového vozidla-výmena spojky, riadenie-náprava,výmena motorčeka stierača, prezutie a vyváženie kolies + nové pneumatiky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.
920.50 €
Elektrická energia KD a VO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
121.00 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS na rok 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
18.74 €
Zber a odvoz použitého oleja 2/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Práca strojom CAT-odpratávanie snehu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Eurobau JM spol. s r.o.
1075.20 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.01 €
Zabezpečenie VO Vypracovanie PD pre Cyklotrasa Bajerovce-Vislanka Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
250.00 €
Update program. vybavenie agendy OcÚ 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
169.92 €
Prenájom VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
16.81 €
Vyhotovenie Bezpečnostného projektu GDPR Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Richard Krajčík
130.00 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
756.17 €
Elektrická energia budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
30.07 €
Kontrola, oprava a odpredaj hasiacich prístrojov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Jánoš - REHAP
157.24 €
Zber a odvoz použitého oleja 1/2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Stravovanie zamestnancov 12019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
162.40 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
233.01 €
Elektrická energia KD a VO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
121.00 €
Update programového vybavenia Mzdy 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
54.96 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Poplatok za reprodukovanie hudby v obecnom rozhlase Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SOZA
20.40 €
Vyúčtovanie príspevku na spoločné úradovne 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
50.45 €
Príspevok na spoločný úrad I. štvrťrok 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
177.50 €
Telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Prístup k online službe evidencie odpadov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
22.80 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Kormoš - Bajano
975.00 €
Aktualizácie webstránky v roku 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
Posyp a odhŕňanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
57.69 €
Vyúčtovanie elektrickej energie rok 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
164.72 €
Stravovanie zamestnancov 122018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
123.20 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
661.30 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.58 €
Prenájom VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
16.81 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
322.99 €
Zber a odvoz použitého oleja 12/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Dodávka ihličnatého reziva Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PIL-TEL, s.r.o.
82.08 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Rekonštrukcia MK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
336.70 €
Publikácia M. Lavrincovej Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mgr. Magdaléna Lavrincová
13.90 €
Odmena za právne služby (riešenie pozemkových právnych vzťahov obce) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: JUDr. Martin Staroň,advokát
660.00 €
Dodanie-brikety uhoľné Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PHB, s. r. o.
182.26 €
Vývoz objemného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
38.56 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
368.96 €
Výkon na úseku ochrany prírody a krajiny Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
4.82 €
Odvoz VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
175.17 €
Stravovanie zamestnancov 112018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
176.40 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.58 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Predstavenie PUĽS-u dňa 2.12.2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Poddukelský umelecký ľudový súbor
1200.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 11/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
320.16 €
Stravovanie zamestnancov 102018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
173.60 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
38.32 €
Odvoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
24.00 €
Prenájom VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
16.81 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
243.68 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.58 €
Práce pri čistení MK traktorovou metlou Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
23.16 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
327.32 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Práce na stavbe Rekonštrukcia MK, KNC 426/41 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: CBR s.r.o.
14184.00 €
Kancelársky materiál Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
307.80 €
Zber a odvoz použitého oleja 10/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Pripojenie kamerového systému Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LiveNET - network SB s.r.o.
75.00 €
Príspevok spoločný úrad IV.Q 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
168.50 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
112.26 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
49.18 €
Prenájom VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
16.81 €
Stravovanie zamestnancov 92018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
179.20 €
Vybudovanie kamerového a bezpečnostného sydtému v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
6250.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Dodanie betónu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LIBET, s.r.o.
999.65 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
330.15 €
Zber a odvoz použitého oleja 9/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Činnosti súvisiace so schválením Návrhu ÚPN-O 2. etapa Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STANIM S. R. O.
100.00 €
VO zákazka Rekonštrukcia miestnej komunikácie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
250.00 €
Vyhotovenie geometrického plánu k parc. č. 426/40 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Pavol Dulín, s.r.o.
220.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Dopravné zrkadlo - nákup Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SIVEX, s.r.o.
123.60 €
Projektová dokumentácia-stavba Rekonštrukcia miestnej komunikácie, C-KN 426/41 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
480.00 €
Stravovanie zamestnancov 82018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
210.00 €
Vypracovanie NMS č. 2-Projekt Rekonštrukcia a modernizácia VO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Energetický klaster Prešovského kraja
150.00 €
Prenájom VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
16.81 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
94.81 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
45.50 €
Materiálne vybavenie v KD - stoličky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: bajex s.r.o.
1620.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
333.98 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Činnosti súvisiace s prerokovaním Návrhu ÚPN-O 1. etapa Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STANIM S. R. O.
250.00 €
Overenie roč. účt. závierky a výročnej správy za rok 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: HURINES, s.r.o.
600.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 8/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Materiálno-technické vybavenie DHZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN s.r.o.
2156.00 €
VO-Stavebná úprava OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
600.00 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
39.24 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
98.89 €
Vodárenské práce v OcÚ a KD Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Milan Príhoda
50.00 €
Stravovanie zamestnancov 72018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
198.80 €
Prenájom VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
16.81 €
Zber a odvoz použitého oleja 7/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.79 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
486.09 €
Prenájom mobilných WC Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SPIS EXCELLENT GROUP s.r.o.
165.00 €
Strava pre účinkujúcich 23. ročník rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SLK-Catering s.r.o.
200.00 €
Zemné práce - úprava pozemku pred OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BAJER AGRO spol. s r. o.
237.60 €
Vystúpenie FS Čavargoše na 23. ročníku rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Tvoriví umelci Šariša, združenie
800.00 €
Vystúpenie 23. ročník rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Folklórne združenie Anička
500.00 €
Vystúpenie 23. ročník rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SRDCE HELIGÓNKY občianske združenie
350.00 €
Vyhotovenie publikácie "Bajerovce Horská obec II." Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vydavateľstvo LADISLAV CUPER
3000.00 €
Oznam verejné prerokovanie ÚP - oznam v tlači Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Petit Press, a.s. divízia východ, O.z.
64.80 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.08 €
Stravovanie zamestnancov 62018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
207.20 €
Príspevok spoločný úrad III.Q 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
168.50 €
Údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Kormoš - Bajano
260.00 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
33.73 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
102.22 €
Zber a odvoz použitého oleja 6/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Prenájom VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
16.81 €
Verejné obstarávanie Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Bajerovce-obecný vodovod Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
250.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.91 €
Materiál na úpravu pozemku pred OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
214.25 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Vypracovanie Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: URBEKO s.r.o.
800.00 €
Nákup-rezačka STIHL TS410 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
849.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
286.13 €
Materiál na úpravu pozemku pred OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: J&T Garden, s.r.o.
663.59 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Kladenie dlažby z lomového kameňa do betónového lôžka so šparovaním-úprava pozemku pred OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
1060.00 €
Odvoz VOK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
175.53 €
Vývoz objemného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
93.29 €
Odvoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
62.59 €
Zber a odvoz použitého oleja 5/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
104.66 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.58 €
Stravovanie zamestnancov 52018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
114.80 €
Pracovná cesta RZ ZMOS- 29. snem ZMOS Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
146.75 €
Fotopasca Welltar + doručenie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ROY.SK s.r.o.
152.30 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Nákup-obrubník cestný Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
30.84 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
275.54 €
Vystavenie potvrdenia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovenská komora exekútorov
4.20 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.58 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
200.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 4/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Prenájom nákl. motorového vozidla AVIA (pneumatiky, šatstvo) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Obec Torysa
36.00 €
Stravovanie zamestnancov 42018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
154.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Nákup-cement Extracem (úprava priestorov pred OcÚ) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
15.48 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Oprava kosačiek Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
54.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
284.60 €
Príspevok spoločný úrad II.Q 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
168.50 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Hasičská zbrojnica Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Energetický klaster Prešovského kraja
90.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
591.64 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.58 €
Zber a odvoz použitého oleja 3/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Stravovanie zamestnancov 32018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
140.00 €
Nákup darling a WC kombi Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
223.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Servisné poplatky za 1 obdobie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Cleerio Bio-Nexus SK s.r.o.
240.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
281.05 €
Príspevok spoločný úrad I.Q 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
168.50 €
Poradensko-komzultačná činnosť projekt Stavebná úprava OcÚ Bajerovce - odvolanie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
1200.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Koordinácia aktivít RZ ZMOS r. 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
19.01 €
Fixné náklady pri zhodnocovaní BRO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
42.66 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
584.70 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.58 €
Zber a odvoz použitého oleja 2/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Stravovanie zamestnancov 22018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
176.40 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
270.23 €
Členský príspevok ZOHT 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
86.40 €
Dodávka program. vybavenia Účtovníctvo 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
169.92 €
Účtovné súvzťažnosti 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
29.50 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.72 €
Dodanie dopr. zrkadla a značiek s príslušenstvom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alezar, s.r.o.
496.80 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
614.09 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
29.58 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SOZA
20.40 €
Zber a odvoz použitého oleja 1/2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Drevený altánok šesťhran Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Križalkovič Róbert
1950.00 €
Stravovanie zamestnancov 12018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
221.20 €
Odhŕňanie snehu z MK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bajano s. r. o.
660.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
103.00 €
Oprava mot. vozidla Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.
498.40 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
429.07 €
Poradca podnikateľa 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
29.40 €
Dodávka program. vybavenia Mzdy 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
54.96 €
Spracovanie žiadosti o NFP-Dom smútku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
1200.00 €
Vyúčtovanie príspevku na spločné úradovne za rok 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
79.40 €
Služby v oblasti verej. obstarávania Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
200.00 €
Posypový vozík Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
458.90 €
Online služba evidencia odpadov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
22.80 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Poplatok za seminár Chov hosp. zvierat na území obce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SOTAC, s.r.o.
67.20 €
Publikácia "Rub a líce doby" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mgr. Magdaléna Lavrincová
13.90 €
Vyúčtovanie el. energie (KD, VO 2017) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
79.86 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.86 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
563.06 €
Stravovanie zamestnancov 122017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
127.50 €
Zber a odvoz použitého oleja 12/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
277.33 €
Doplnkové služby 2017-webová stránka Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: wbx, s.r.o.
30.00 €
Projektová dokumentácia Dom smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mikuláš Maník-AGENTÚRA MM, s.r.o.
3600.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Vyúčtovanie II. etapy spolufin. projektu zúčtovaný preddavok k fa č. 2017113 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
-356.45 €
Vyúčtovanie I. etapy spolufin. projektu zúčtovaný preddavok k fa č. 2017103 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
-36.25 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
471.96 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.86 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
468.46 €
Zber a odvoz použitého oleja 11/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Vývoz objemného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
44.12 €
Výkon na úseku ochrany prírody a krajiny Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
4.83 €
Prístup k online službe evidencie odpadov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
22.80 €
Overenie ročnej účtovnej závierky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: HURINES, s.r.o.
600.00 €
VO zákazka Dom smútku-Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
200.00 €
VO zákazka Obnova kultúrneho domu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
200.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
108.00 €
Stravovanie zamestnancov 112017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
192.50 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.22 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
299.34 €
Odvoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
24.00 €
Platba za webstránku r. 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Dobropis k fa č. 90375365 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
-103.99 €
Vývoz obsahu žúmp z domácností Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
207.98 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.22 €
Zálohová fa-Poradca podnikateľa 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
29.40 €
Projektová dokumentácia Obnova kultúrneho domu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. VLADISLAV SLOSARČIK
3700.00 €
Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu pre výstavbu domu smútku a rozšírenie cintorína Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MBKART s.r.o.
120.00 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.86 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
295.62 €
Zber a odvoz použitého oleja 10/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Vývoz obsahu žúmp z domácností Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
52.00 €
Preprava tovaru na reklamáciu (PRAKTIKPUMP) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Parcel Service s.r.o.
30.78 €
Stravovanie zamestnancov 102017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
215.00 €
Prenájom nákl. motorového vozidla (odvoz pneumatík) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Obec Torysa
21.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.10 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
108.00 €
Projekt "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Pri Jazere plus s.r.o.
50362.56 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
304.30 €
Nákup spisových obalov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: L.Borzi - FVCC
16.00 €
Projektová dokumentácia Dom smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SAMO-AAMM, s.r.o.
1200.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Zber a odvoz použitého oleja 9/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.86 €
Elektrická energia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
134.76 €
Odmena za poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: JUDr. Martin Staroň,advokát
250.00 €
Stravovanie zamestnancov 92017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
160.00 €
Projekt Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce-úpravy pre výzvu OP KŽP Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LAKATA s. r. o.
250.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Príspevok na spoločné úradovne za IV. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
135.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
108.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
319.03 €
Oprava strechy v KD Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ARMAKOV - STRECHY,s.r.o.
4951.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Vypracovanie násl. monitorovacej správy č. 1 pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Energetický klaster Prešovského kraja
150.00 €
Stravovanie zamestnancov 82017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
207.50 €
Vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie (Hasičská zbrojnica) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. VLADISLAV SLOSARČIK
1800.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
41.64 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
93.48 €
Zber a odvoz použitého oleja 8/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Nákup-Baumit betón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
24.36 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
476.47 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
108.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Nákup-terénne pneumatiky Discoverer STT PRO 2 ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ONIO s.r.o.
236.20 €
Hasičská technika DHZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN,s.r.o.
2405.00 €
Školenie členov DHZ-obsluha rádiových zariadení a ručných motor. píl Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN,s.r.o.
268.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
44.46 €
Odvoz VOK KO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
135.87 €
Finančné vysporiadanie za obdobie 1.1.2017-31.7.2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
969.29 €
Prenájom mobilných WC-festival Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SPIS EXCELLENT GROUP s.r.o.
195.00 €
Oprava krovinorezu a píly Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
62.60 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
108.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.78 €
Vyhotovenie geometrického plánu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEODUS, s.r.o.
3465.00 €
Stravovanie zamestnancov 72017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
185.00 €
Vystúpenie na 22. ročníku Rusínskeho festivalu dňa 30.7.2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Občianske združenie Folklór pre všetkých
750.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
308.92 €
Zber a odvoz použitého oleja 7/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Nákup bojler, WC misy a ost. vodárenský materiál do budovy ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
437.72 €
Vystúpenie na 22. ročníku Rusínskeho festivalu dňa 30.7.2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východňarske Šarkanice
200.00 €
Prenájom drevených stánkov na podujatie 30.7.2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
18.00 €
Príspevok na spoločné úradovne za III. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
135.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
32.71 €
Vypracovanie a doplnenie ŽoNFP pre projekt Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
800.00 €
Prenájom nákladného motorového vozidla Avia 31M Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Obec Torysa
60.00 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
35.54 €
Zber a odvoz použitého oleja 6/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Služby pri zhodnocovaní BRO za február 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
333.50 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
436.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
297.31 €
Vypracovanie znaleckého posudku KD Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Milan Gardoš
250.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
37.98 €
Zber a odvoz použitého oleja 5/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu os. údajov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Richard Krajčík
70.00 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.86 €
Vývoz objemného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
46.41 €
Stravovanie zamestnancov 52017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
170.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
436.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Nákup-cement Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
29.40 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
285.39 €
Vývoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
27.96 €
Nákup náradia-projekt zamestnanosti §54 CnTP Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: JSM INVEST s.r.o.
52.78 €
Oprava motorového vozidla: Škoda Fábia SB402BJ-výmena oleja a filtrov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.
143.39 €
Oprava motorového vozidla: Škoda Fábia SB402BJ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.
210.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
41.11 €
Servisné práce-verejné osvetlenie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
228.24 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.86 €
Servisný poplatok-geoportál Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Cleerio Bio-Nexus SK s.r.o.
240.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 4/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Fotopasca Welltar Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ROY.SK s.r.o.
248.95 €
Stravovanie zamestnancov 42017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
82.50 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
436.00 €
Materiál na opravu dreveného stola s lavičiek pri cintoríne Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
18.05 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
286.35 €
Príspevok na spoločné úradovne za II. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
135.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Služby pri zhodnocovaní BRO za január 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
167.90 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.72 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.86 €
Preddavok-projekt "Bicyklom aj za hranice" II. etapa Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
419.34 €
Preddavok-projekt "Bicyklom aj za hranice" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
112.98 €
Zber a odvoz použitého oleja 3/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Fixné náklady pri zhodnocovaní BRO na rok 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
36.46 €
Stravovanie zamestnancov 32017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
102.50 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
284.60 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
436.00 €
Vypracovanie projektového energetického hodnotenia a energetického auditu na Obecný úrad Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Delphia s.r.o.
1600.00 €
Projektová dokumentácia - rekuperácia a ústredné vykurovanie Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: DORS s.r.o.
670.00 €
Oprava vozidla Škoda Fábia SB402BJ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Palgut - AUTOKOMPLET
282.00 €
Oprava na vozidle Lada NIVA Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Palgut - AUTOKOMPLET
390.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
374.00 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
28.86 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.72 €
Elektrina - opravná faktúra budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
36.19 €
Stravovanie zamestnancov 22017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
97.50 €
Nákup- archivačné spony a trubičkový prenášač Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SPONKA SK, s.r.o.
40.08 €
Zber a odvoz použitého oleja 2/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
244.18 €
Dodávka ekonomického softwéru Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
169.92 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.85 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
65.05 €
Oprava zipov a oderov na protipovodňových bariérach Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Gumotex a. s.
193.60 €
Stravovanie zamestnancov 12017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
92.50 €
Poplatok SOZA - obecný rozhlas Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SOZA
20.40 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
407.09 €
Zber a odvoz použitého oleja 1/2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.84 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
444.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie snehu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Kormoš - Bajano
620.00 €
Dodávka ekonomického softwéru-update Mzdová agenda rok 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
54.96 €
Servisná prehliadka Iveco Daily Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov
152.39 €
Vyúčtovanie príspevku na spločné úradovne za rok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
-22.26 €
Príspevok na spoločné úradovne za I. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
135.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Dodávka paliva KD Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PHB, s. r. o.
453.36 €
Dodanie - registratúrny denník a spisové obaly Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: L.Borzi - FVCC
36.00 €
Oprava poškodeného optického kábla Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Martin Kandráč
200.00 €
Finančné vysporiadanie - el. energia za rok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
330.04 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
34.08 €
Zber a odvoz použitého oleja 12/2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
Stravovanie zamestnancov 122016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
70.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.59 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
284.88 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bajano s. r. o.
550.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Členský príspevok r. 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZDRUŽENIE EUROVELO 11 SLOVENSKO
20.00 €
Elektrina - budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
34.08 €
Refundácia výdavkov za práci pri zimnej údržbe MK Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
58.29 €
Práca mobilného zariadenia Seko Samurai 5 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
144.90 €
Stravovanie zamestnancov 112016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
95.00 €
Vývoz objemného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
34.06 €
Overenie ročnej účtovnej závierky, overenie zhodnosti údajov vo výročnej spráce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: HURINES, s.r.o.
600.00 €
Zber a odvoz použitého oleja 11/2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
7.20 €
výkon na úseku ochrany prírody Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
4.83 €
Webová stránka obce - rok 2017 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.94 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
318.88 €
Odvoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
24.00 €
Prepravné do ČR (reklamácia) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM s.r.o.
37.80 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Vyúčtovanie el. energie budova ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
35.35 €
Oprava ústredného vykurovania v kultúrnom dome Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MEGASTAV-MG s.r.o.
1991.64 €
Stravovanie zamestnancov 102016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
97.50 €
Preprava zásielky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Parcel Service s.r.o.
8.69 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
35.27 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Odohranie divadelného predstavenia HAVAJ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Divadlo Alexandra Duchnoviča
550.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
299.44 €
Vývoz obsahu žúmp domácností Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
52.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Predplatné PORADCA 2017 vyúčtovanie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
24.90 €
Fixné náklady pri zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
116.40 €
Príspevok na spoločné úradovne za IV. štvrťrok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
135.00 €
Vývoz VOK komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
136.44 €
Finančné vysporiadanie - el. energia budovy ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-97.30 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Stravovanie zamestnancov 92016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
95.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
303.44 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.82 €
Vystúpenie projekt KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ "Kameň" Kamienka
250.00 €
Vystúpenie festival 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ "Kameň" Kamienka
50.00 €
Mulčovanie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BAJER AGRO spol. s r. o.
184.80 €
Oprava ústredného vykurovania v kultúrnom dome Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MEGASTAV-MG s.r.o.
7047.65 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Za služby pri realizácii verejného obstarávania na predmet zákazky: Ústredné vykurovanie v kultúrnom dome Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. František Škovran
250.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
496.08 €
Nájom mobilných toaliet - festival Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
216.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.86 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Vystúpenie projekt KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Občianske združenie Rusinsky holosy
400.00 €
Stravovanie zamestnancov 82016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
85.00 €
Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckych práv miestnych komunikácií Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEODUS, s.r.o.
2835.00 €
Ozvučovacie služby projekt KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Msound Bc. Marián Nálepa
300.00 €
Nákup terénnych pneumatík Cooper Discoverer Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ONIO s.r.o.
488.80 €
Propagačný materiál projekt OŽIVME SPOMIENKY Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
150.00 €
Propagačný materiál projekt KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
80.00 €
Vystúpenie festival 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Valalská voda
50.00 €
Vystúpenie festival 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vlasta Mudríková
250.00 €
Strava pre účinkujúcich - festival Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SLK-Catering s.r.o.
185.90 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Ozvučovacie služby festival Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Msound Bc. Marián Nálepa
300.00 €
Vystúpenie festival 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Šambriňci
100.00 €
Stavebný materiál-stánok pri PA Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
876.76 €
Prenájom drevených stánkov 4 ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
12.00 €
Stravovanie zamestnancov 72016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
90.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
33.90 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Školné za školenie na obsluhu generátora elek. energie pre členov DHZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
120.00 €
Spolufinancovanie projektu "Bicyklom aj za hranice" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
78.86 €
Propagačný materiál Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Valalská voda
29.10 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
151.34 €
Dodávka ihličnatého reziva: hranoly Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PIL-TEL, s.r.o.
453.60 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
312.18 €
Oprava kosačky; brusny disk a brusny kotúč Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
191.80 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.54 €
Príspevok na spoločné úradovne za III. štvrťrok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
135.00 €
Komplexné nakladanie s triedenym odpadom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
107.42 €
Stravovanie zamestnancov 62016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
105.60 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.59 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
283.70 €
Dodanie kuka nádob 110 l Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MEVA-SK, s.r.o. Rožňava
394.20 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
41.03 €
Zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: webex media s. r. o.
420.00 €
Vývoz obsahu žúmp domácností Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
47.40 €
Vývoz obsahu žúmp domácností Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
47.40 €
Komplexné nakladanie s triedenym odpadom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
106.70 €
Dodanie ekonomického softwéru - Hrobové miesta Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
0.00 €
Vývoz objemného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
70.57 €
Nepremokavý odev - súprava pre hasičov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BRAKON s.r.o.
280.85 €
Náklady na dopravu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.77 €
Materiálno-technické vybavenie DHZ -nákup trhacie háky a súčiastky na opravu techniky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN s.r.o.
194.42 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
256.33 €
Dodávka ekonomického SW IFOsoft-hrobové miesta Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
67.20 €
Stravovanie zamestnancov 52016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
93.60 €
Oprava kosačky, hlavica 40-2, hlavica 25-2, silon Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
127.80 €
Dodávka ihličnatého reziva: hranoly a dosky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PIL-TEL, s.r.o.
350.28 €
Strategický dokument - PHSR obce Bajerovce 2015-2023 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty, oz
294.00 €
Vyfakturovanie preddavkov-svetelno-technické meranie VO Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Národná energetická spoločnosť a. s.
0.00 €
Hobľovanie dodaných hranolov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Matia Ján - El-Stol.
50.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Odvoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
24.00 €
Materiálno-technické vybavenie DHZ -nákup motorová píla, kompresor Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
841.45 €
Služby v oblasti verejného obstarávania: "Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
890.00 €
Komplexné nakladanie s triedenym odpadom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
135.56 €
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
290.55 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.59 €
Stravovanie zamestnancov 42016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
91.20 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajerovce - zúčtovanie preddavkovej platby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
0.00 €
Oprava a údržba krovinorezov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
72.80 €
Príspevok na spoločné úradovne za II. štvrťrok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
135.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.61 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Stravovanie zamestnancov 32016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
98.40 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.87 €
Servisné poplatky za 1 obdobie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Geosense SK s.r.o.
240.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
430.63 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bajano s. r. o.
240.00 €
Oprava Škoda Fábia SB402BJ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Palgut - AUTOKOMPLET
498.00 €
Oprava VW Golf Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Palgut - AUTOKOMPLET
394.90 €
Spracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy č. 12/PRV/2015 pre projekt s názvom: "Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
990.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Dodávka update účtovníctvo pre rok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
140.32 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.59 €
Stravovanie zamestnancov 22016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
98.40 €
Zemné a vykopové práce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
109.20 €
Wifi router TP-link (KD) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Martin Kandráč
20.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
302.60 €
Kancelárske a propagačné materiály Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
171.34 €
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM PREŠOV
25.00 €
Projektová dokumentácia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LAKATA s. r. o.
1000.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Autorská odmena za licenciu - SOZA Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SOZA
20.40 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.59 €
Stravovanie zamestnancov 12016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
81.60 €
Dodávka el. energie budova školy Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
56.00 €
Dodávka el. energie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
600.00 €
Vyúčtovanie príspevku na spoločné úradovne za rok 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
8.30 €
Príspevok na spoločné úradovne za I. štvrťrok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
135.00 €
Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
190.01 €
Dodanie ortofotomapy Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Geosense SK s.r.o.
432.00 €
Fixné náklady pri zhodnocovaní BRO 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
34.05 €
Poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS Horná Torysa na rok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
19.21 €
Členský príspevok pre ZOHT na rok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
291.00 €
Dodávka ekonomického SW IFOsoft-update Mzdová agenda pre rok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
54.96 €
Dodávka ekonomického SW IFOsoft pre rok 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
190.32 €
Implementácia projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RamontBuilding s.r.o.
480.00 €
Sludžby - 2. kolo verejného obstarávania Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
445.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
35.90 €
Webová stránka obce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: webex media s. r. o.
72.00 €
Finančné vysporiadanie za obdobie 1.1.2015-31.12.2015 elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
475.28 €
Finančné vysporiadanie za obdobie 1.1.2015-31.12.2015 elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
485.03 €
Stravovanie zamestnancov 122015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
93.60 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
190.53 €
Členský príspevok 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZDRUŽENIE EUROVELO 11 SLOVENSKO
20.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.59 €
Svetelno-technické meranie (verejné osvetlenie) Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Národná energetická spoločnosť a. s.
2052.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Strava pre účastníkov akcie odovzdanie hasič. auta Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slavomír KALETA Slk-catering
120.00 €
Fixné náklady pri zhodnocovaní BRO 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
52.49 €
Zhotovenie diela Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
112709.12 €
Verejné obstarávanie na predmet zákazky: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
890.00 €
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
156.55 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Nákup náradia §54 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
71.90 €
Stravovanie zamestnancov 112015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
91.20 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
31.92 €
Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
184.94 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
209.00 €
Overenie ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: HURINES, s.r.o.
600.00 €
Vývoz obsahu žúmp občanom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
47.40 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie -denný stacionár Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RG ATELIÉR, s.r.o.
600.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
31.19 €
Kancelárske potreby - dobrovoľnícka služba Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
15.64 €
Stravovanie zamestnancov 102015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
105.60 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
211.79 €
Stavebný materiál a doprava Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
297.14 €
Mulčovanie cintorína Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Lesné a pozemkové družstvo Bajerovce
24.00 €
Príspevok pre spoločné úradovne za IV. štvrťrok 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
122.50 €
Vypracovanie Územného plánu obce Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ATELIÉR URBEKO s.r.o.
10230.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.58 €
Stravovanie zamestnancov 92015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
184.80 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
381.52 €
Nákup - plávajúce čerpadlo Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor
Dod.: Marcela Kavalková Faturová-FIRE system
1304.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie -denný stacionár Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RG ATELIÉR, s.r.o.
600.00 €
Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
Stojany na svietidlá Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor
Dod.: ELECTRIC spol. s r. o.
81.35 €
Oprava rogola okolo cesty, vybudovanie záchytného kanála Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
3550.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Euroleader Consulting, s.r.o.
950.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.58 €
Stravovanie zamestnancov 82015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
207.36 €
Odpratávanie dreva z MK počas veternej kalamity 9. 7. 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bajano s. r. o.
120.00 €
Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Lukáš Hovanec
200.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie -denný stacionár Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RG ATELIÉR, s.r.o.
600.00 €
Odohranie umeleckého programu 23.8.2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Poddukelský umelecký ľudový súbor
1000.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
214.96 €
Vystúpenie na podujatí 20. ročník festivalu folklóru Rusínov v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Občianske združenie Rusinsky holosy
400.00 €
Nájom 2 ks mobilná toaleta Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
144.00 €
Nájom 1 ks mobilná toaleta Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
72.00 €
Nákup LED reflektorov Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor
Dod.: RELETRONIC s.r.o.
103.58 €
Vystúpenie na podujatí 20. ročník festivalu folklóru Rusínov v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MF artstudio Miroslav Fabián
200.00 €
Ozvučovacie služby 20. ročník festivalu folklóru Rusínov v obci Bajeorvce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Msound Bc. Marián Nálepa
300.00 €
Kultúrne vystúpenie na podujatí 20. ročník festivalu folklóru Rusínov v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Anna Servická
400.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.84 €
Darling 100l a príslušenstvo Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
308.40 €
Projektová dokumentácia na výmenu verejného osvetlenia v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
960.00 €
Vyúčtovanie zálohovej faktúry - predplatné Poradca 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
24.90 €
Stravovanie zamestnancov 72015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
235.52 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.58 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Projektová dokumentácia OcÚ 2. splátky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RG ATELIÉR, s.r.o.
1200.00 €
Heron - centrála Odb.: Dobrovoľný hasičský zbor
Dod.: TOP MLM s.r.o.
695.80 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
202.09 €
Nákladný príves - nákup Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bán s.r.o.
425.00 €
STK, Emisná kontrola, ťažné zariadenie a iné - Škoda Fábia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Palgut - AUTOKOMPLET
1280.00 €
Príspevok pre spoločné úradovne za III. štvrťrok 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
122.50 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Update Mzdová agenda MV 15.07 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
21.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.58 €
Stravovanie zamestnancov 62015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: UNISONO s.r.o.
215.04 €
Telefonické konzultácie a poradenstvo Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
20.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
209.63 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.14 €
Vyhotovenie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Richard Krajčík
115.00 €
Záloha za predplatné Poradca 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
24.90 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
37.46 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Projektová dokumentácia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LAKATA s. r. o.
1000.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
217.84 €
Oprava píly a nákup súčiastok Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
116.05 €
Stravovanie zamestnancov 52015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Peter Sontag
187.20 €
Servisné poplatky geoportál Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Geosense SK s.r.o.
240.00 €
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
47.40 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Poplatok za obnovenie zabezpečovacej značky montážnika Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
202.40 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.58 €
Materiál - OcÚ a KD Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
58.50 €
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
47.40 €
Stravovanie zamestnancov 42015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Peter Sontag
189.50 €
Internet Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Martin Kandráč
16.60 €
Nákup náradia AČ §52 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
56.70 €
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
47.40 €
Geoportál Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Geosense SK s.r.o.
240.00 €
Predplatné periodika PORADCA 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PORADCA s.r.o.
49.80 €
Príspevok na spoločné úradovne za II. štvrťrok 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
122.50 €
Nákup náradia a OOPP zamestnanci §54 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
180.09 €
Dodanie infraštruktúry širokopásmového internetu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
173583.84 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
34.03 €
Prepracovanie geometrického plánu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEODUS, s.r.o.
260.00 €
Služby pri realizácii verejného obstarávania - vysokorýchlostný internet Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. František Škovran
990.00 €
Elektroinštalačné práce na verejnom osvetlení Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Lukáš Hovanec
530.00 €
Projektová dokumentácia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LAKATA s. r. o.
1000.00 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.58 €
Internet Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Martin Kandráč
16.60 €
Projektová dokumentácia OcÚ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LAKATA s. r. o.
1000.00 €
Stravovanie zamestnancov 32015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Peter Sontag
101.10 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
199.19 €
Prenájom techniky traktor bager CAT428C Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Bujňák
288.00 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.04 €
Poplatok za účasť na konferencii Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MVO Ľudia a voda
10.00 €
Úprava terénu - odhrnutie snehu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bajano s. r. o.
190.00 €
Nákup ochranných osobných pracovných prostriedkov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
56.70 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.97 €
Elektrická energia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Elektrická energia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Geometrický plán na určenie vlastníctva k pozemkom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEODUS, s.r.o.
520.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
194.88 €
Internet Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Martin Kandráč
16.60 €
Stravovanie zamestnancov 22015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Peter Sontag
64.70 €
Nákup žiariviek a iné na verejné osvetlenie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: IN kom, spol. s r. o.
138.91 €
autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SOZA
20.40 €
Telefón Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
44.10 €
Príspevok pre spoločné úradovne za I. štvrťrok 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
122.50 €
Práce súvisiace s prerokovaním a schválením zadania ÚPN-O Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STANIM S. R. O.
150.00 €
telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.98 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
511.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia ZŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
100.00 €
Zhodnocovanie BRO na rok 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
34.28 €
Členský príspevok ZOHT rok 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
293.00 €
Poplatok za koordináciu aktivít RZ ZMOS Horná Torysa Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ZOHT-Združenie obcí hornej Torysy
19.34 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bajano s. r. o.
400.00 €
Dodávka ekonomického softwéru pre rok 2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
190.32 €
Internet 02/15 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Martin Kandráč
16.60 €
Úprava terénu - odhrnutie snehu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bajano s. r. o.
240.00 €
Vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
185.53 €
Vyúčtovanie príspevku na spoločné úradovne za rok 2014 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mesto Lipany Mestský úrad
59.49 €
Žiarivka outdoor polar - verejné osvetlenie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: IN kom, spol. s r. o.
35.39 €
Update Mzdová agenda MV15.01 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
43.92 €
Finančné vysporiadanie za rok 2014 ZŠ s MŠ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-333.13 €
Finančné vysporiadanie za rok 2014 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
495.06 €
telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
49.40 €
Zimná údržba miestnych komunikácií Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bajano s. r. o.
80.00 €
Úprava terénu - odhrnutie snehu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Bajano s. r. o.
200.00 €
Odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
198.65 €
telefónne služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
37.25 €
Internet 01/15 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Martin Kandráč
16.60 €
webhosting a záloha webstránky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: webex media s. r. o.
12.00 €

Faktúry

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Utorok: nestránkový deň
Streda:

08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Štvrtok: nestránkový deň
Piatok:

08:00 - 12:00   

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020