Objednávky


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie - Environmentálny fond Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
250.00 €
Práce súvisiace s rekonštrukciou chodníka Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
4920.00 €
Práce s úpravou a rozšírením parkovacích miest pri cintoríne Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
4980.00 €
Ušitie 3 mužských a 2 ženských krojov: projekt Obnova a zachovanie ľudových tradícií v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Valalská voda
2440.00 €
Konferenčné stoly Economic II Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: bajex s.r.o.
1833.60 €
Poskytnutie zdravotníckej služby-prvej pomoci 24. ročník festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Zdravotné služby DLK, s.r.o.
100.50 €
Ochranné prostriedky DHZ Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN,s.r.o.
2549.55 €
Rekonštrukcia MK-práce odvodňovacie žľaby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
0.00 €
Vystúpenie na 24. ročníku rus. festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Šambriňci
100.00 €
vystúpenie na 24. ročníku rusín. festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Šambriňci
150.00 €
vystúpenie na 24. ročníku rusín. festivalu-TS Tancori Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Tvoriví umelci Šariša, združenie
140.00 €
vystúpenie na 24. ročníku rusín. festivalu-TS Tancori Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Tvoriví umelci Šariša, združenie
400.00 €
Ozvučenie-24. ročník rusínskeho festivalu v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RODU s.r.o.
150.00 €
Psychologický posudok vodičov s výstražnými znameniami Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Psychosociálne centrum s.r.o.
80.00 €
Hasičské rukavice 5 párov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Velebný&Fam s.r.o.
0.00 €
Smetné nádoby KUKA 110l 15 ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
450.00 €
Rekonštrukcia MK-betónové žľaby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
0.00 €
Zdravotné služby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Zdravotné služby DLK, s.r.o.
0.00 €
Práce súvisiace s realizačnou projektovou dokumentáciou projektu Dom smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Mikuláš Maník-AGENTÚRA MM, s.r.o.
1920.00 €
Zameranie a vyhotovenie GP na určenie vlastníckych práv k pozemku p.č. 511/7 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEODUS, s.r.o.
270.00 €
Zameranie a vyhotovenie GP na určenie vlastníckych práv l pozemkom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEODUS, s.r.o.
1250.00 €
Spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU 2019 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
480.00 €
Spracovanie verejného obstarávania na PD Cyklotrasa Bajerovce-Vislanka Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
0.00 €
Samohybný pracovný stroj na odpratanie snehu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Eurobau JM spol. s r.o.
0.00 €
Čistenie miestnych komunikácií s traktorovou metlou Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
0.00 €
Služby v oblasti verejného obstarávania predmet zákazky Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
400.00 €
Zameranie a vyhotovenie GP doplnok k zákazke č. 2016/066 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Pavol Dulín, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou Rekonštrukcia miestnej komunikácie Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
250.00 €
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavbu: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, parcela KN C 426/41 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: VÁHOPROJEKT, s.r.o.
480.00 €
Banketové stoličky Eco modrá 100 ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: bajex s.r.o.
0.00 €
Spracovanie 2. následnej monitorovacej správy k projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Energetický klaster Prešovského kraja
150.00 €
Materiálno-technické vybavenie pre DHZ z dotácie DPO SR Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN s.r.o.
0.00 €
Výroba neperiodickej publikácie s názvom Bajerovce Horská obec II. Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vydavateľstvo LADISLAV CUPER
3000.00 €
Ozvučovacie služby 23. ročník rusínskeho festivalu Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Msound Bc. Marián Nálepa
450.00 €
Strava pre účinkujúcich na 23. ročník rusínskeho festivalu v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SLK-Catering s.r.o.
200.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou Vypracovanie projektovej dokumentácie pre obecný vodovod Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
250.00 €
Kladenie dlažby z lomového kameňa do betónového lôžka so šparovaním Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alexej Pečarka
1060.00 €
Motorová rozbrusovačka STIHL PS 410 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
0.00 €
Vystúpenie pre projekt s názvom "Ja rusyn byv, jem i budu", dňa 29. júla 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SRDCE HELIGÓNKY občianske združenie
350.00 €
Vykonaie prác-bágrovanie a dovoz štrku Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BAJER AGRO spol. s r. o.
0.00 €
Vystúpenie pre projekt s názvom "Ja rusyn byv, jem i budu", dňa 29. júla 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Tvoriví umelci Šariša, združenie
800.00 €
Vystúpenie pre projekt s názvom "Ja rusyn byv, jem i budu", dňa 29. júla 2018 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Folklórne združenie Anička
500.00 €
Poradensko-konzultačná činnosť v rámci projektu Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
1200.00 €
Dodanie dopravného zrkadla a dopravných značiek s príslušenstvom Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Alezar, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie projektu bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo pre výstavbu domu smútku a rozšírenie cintorína Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MBKART s.r.o.
120.00 €
Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu existujúcej stavby-Obnova kultúrneho domu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
200.00 €
Verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu Domu smútku Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ALI TENDER s.r.o.
200.00 €
Realizácia klampiarskych prác na zákazku: Oprava strechy v KD Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: ARMAKOV - STRECHY,s.r.o.
4951.00 €
Vypracovanie 1. následnej monitorovacej správy projektu Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Energetický klaster Prešovského kraja
150.00 €
Materálno-technické zabezpečenie DHZ Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN,s.r.o.
2405.03 €
Školenie členov DHZ Bajerovce-obsluha rádiostaníc a motorových píl Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN,s.r.o.
0.00 €
Vystúpenie na 22. ročníku Rusínskeho festivalu v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Občianske združenie Folklór pre všetkých
750.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku na objekt Kultúrny dom, súp. č. 120 pre účel zápisu do katastra Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ing. Milan Gardoš
250.00 €
Vystúpenie na 22. ročníku Rusínskeho festivalu v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Východňarske Šarkanice
200.00 €
Pracovné náradie §54 CnTP Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: JSM INVEST s.r.o.
0.00 €
Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
800.00 €
Energetický audit k projektu Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Delphia s.r.o.
1600.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie na ústredné vykurovanie a rekuperáciu sa stavbu Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: DORS s.r.o.
670.00 €
Oprava zipsov a drobných oderov na válcových bariérach Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Gumotex a. s.
193.60 €
Servisná prehliadka Iveco Daily Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov
0.00 €
Zimná údržba miestnych komunikácií (posyp a odhŕňanie snehu) v dĺžke 2,5 km podľa potreby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
0.00 €
školenie na obsluhu generátora elektrickej energie a prípravu členov DHZO zameranú Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
120.00 €
Vystúpenie FS Barvinok z Kamienky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ "Kameň" Kamienka
50.00 €
Vystúpenie FS Barvinok z Kamienky na podujatí KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ "Kameň" Kamienka
250.00 €
Vystúpenie FS Bajerovčan na podujatí KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Valalská voda
50.00 €
Strava pre účinkujúcich na podujatí KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: SLK-Catering s.r.o.
186.00 €
Propagačný materiál na propagáciu podujatia KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
80.00 €
Propagačný materiál na propagáciu podujatia OŽIVME SPOMIENKY Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vladimír Gladiš - GLOBUS
150.00 €
Ozvučovacie služby na podujatí OŽIVME SPOMIENKY Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vlasta Mudríková
300.00 €
Vystúpenie na podujatí OŽIVME SPOMIENKY Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Vlasta Mudríková
250.00 €
Ozvučovacie služby na podujatí KED JA STADYĽ PÍDU Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Msound Bc. Marián Nálepa
300.00 €
Projektová dokumnetácia stavby "Bezpečnostný systém v obci Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
4800.00 €
Nájom mobilné WC 3 ks na 21. ročník festivalu folklóru Rusínov v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
216.00 €
Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Šambriňci na rusínskom festivale dňa 21.8.2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: OZ Šambriňci
100.00 €
Geometrický plán - určenie vlastníckych práv miestnych komunikácií v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEODUS, s.r.o.
2835.00 €
Program Hrobové miesta - počet obyvateľov 294 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BrIS s. r. o.
0.00 €
Trhacie haky Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: FLORIAN s.r.o.
0.00 €
Nepremokavý odev - súprava Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: BRAKON s.r.o.
0.00 €
Dodanie hranolov a dosiek I. tr. a dosky 2m Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: PIL-TEL, s.r.o.
0.00 €
Hobľovanie dodaných hranolov Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Matia Ján - El-Stol.
50.00 €
Motorová píla STIHL 261 a kompresor vzduchový Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
0.00 €
Výkon stavebného dozoru v rámci výzvy PRV č. 12/PRV/2015 pre projekt s názvom: Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: LAKATA s. r. o.
900.00 €
Spracovanie žiadosti o NFP v rýámci výzvy PRV č. 12/PRV/2015 pre projekt s názvom: Stavebná úprava obecného úradu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: TIBURON s. r. o.
990.00 €
Služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajerovce - 2. kolo Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: I&Z Tender s.r.o.
445.00 €
Práce - zimná údržba miestnych komunikácií (posyp, odhŕňanie snehu) v dĺžke 2,5 km podľa potreby Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Správa a údržba ciest PSK
0.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác pre akciu - Rekonštrukcia nevyužívaného objektu v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
300.00 €
Zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa na uskutočnenie stavebných prác pre akciu - Stavebná úprava Obecného úradu Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Agentúra regionálneho rozvoja PSK
300.00 €
Zber a odvoz odpadu, zneškodňovanie odpadu, vývoz VOK, triedený zber odpadov na obdobie január až marec 2016 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Brantner Nova s.r.o.
0.00 €
Svetelno-technické meranie pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Národná energetická spoločnosť a. s.
2052.00 €
strava pre účastníkov akcie "odovzdanie hasičského auta" dňa 13. 12. 2015 30 ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Slavomír KALETA Slk-catering
0.00 €
Vodárnička 100l a príslušenstvo Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Milan Molnár PREDOM Železiarstvo
0.00 €
Prenájom mobilného WC na podujatie s názvom: 20. ročník festivlau folklóru rusínov v obci Bajerovce "SELO HRAJE I SPIVAJE" 2ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
144.00 €
Vystúpenie ĽH Antona Liptáka na podujatí s názjvom: 20. ročník festivlau folklóru rusínov v obci Bajerovce !SELO HRAJE I SPIVAJE" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: MF artstudio Miroslav Fabián
200.00 €
Prenájom mobilného WC na podujatie s názvom: 20. ročník festivlau folklóru rusínov v obci Bajerovce "SELO HRAJE I SPIVAJE" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Sanita a technika, s.r.o.
72.00 €
Ozvučovacie služby na podujatí: 20. ročník festivlau folklóru rusínov v obci Bajeorvce "SELO HRAJE I SPIVAJE" Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Msound Bc. Marián Nálepa
300.00 €
Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Euroleader Consulting, s.r.o.
950.00 €
Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Stredoeurópska agentúra pre rozvojové projekty, oz
294.00 €
Náradie: kosa, lopata s násadou, metla cestárska, krompáč s násadou Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
56.70 €
Náradie - vŕtačka BOSCH a pracovná obuv 3 ks Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
180.09 €
Projektová dokumentácia na výmenu verejného osvetlenia v obci Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: RIMI-Security Bardejov s.r.o.
960.00 €
Ochranné osobné pracovné prostriedky: montérky pracovné 1 ks, obuv pracovná 1 ks, rukavice 1 pár Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Róbert Fuchs-REPO
56.70 €
nájom techniky Traktor bager CAR428C na odpratávanie snehu na deň 22.2.2015 Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Ján Bujňák
0.00 €
Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníctva k pozemkov parc. č. 377/8, 377/9, 378, 429/3,430/7 v katastrálnom území Bajerovce Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: GEODUS, s.r.o.
520.00 €
Obedy s donáškou pre zamestnancov v počte podľa jedálneho lístka Odb.: Obec Bajerovce
Dod.: Peter Sontag
0.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Utorok: nestránkový deň
Streda:

08:00 - 12:00    13:00 - 15:00

Štvrtok: nestránkový deň
Piatok:

08:00 - 12:00   

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2020