Úradná tabuľa

Povolenie vjazdu vozidiel na miestnu komunikáciu
16 / 04 / 2018

Povolenie vjazdu vozidiel na miestnu komunikáciu

Podmienky vydávania povolenia na vjazd na miestne komunikácie 1. Povolenie na vjazd vozidiel na miestne komunikácie označené dopravnou značkou „B 20 – Zákaz vjazdu vozidiel, alebo súprav, ktorých dĺžka presahuje 10 m“ s dodatkovou tabuľou E12 s popisom „Neplatí pre vozidlá Bajer Agro a s povolením obce Bajerovce“ vydá Obec Bajerovce len na základe písomne podanej žiadosti na: Obecný úrad, Bajerovce 114, 082 73 Šar. Dravce 2. Povolenie vydá starosta alebo ním poverený zamestnanec Obecného úradu Bajerovce 3. Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do zákazu vjazdu, viď príloha č. 1 4. Lehota na podanie žiadosti o povolenie na vjazd do 10 pracovných dní pred vjazdom 5. Povolenie na vstup sa vydáva na dobu potrebnú na vykonávanie činnosti 6. Vzor povolenia bude vo forme predvoleného formulára vytlačeného z počítača, viď príloha č. 2 7. Správny poplatok za vydanie povolenia – 4,50 eur podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Utorok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Streda:

08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Štvrtok: 08:00 - 12:00    12:30 - 16:00
Piatok:

08:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2018